-ION SI ASOCIATII S.P.R.L-
-administrare, reorganizare, lichidare-
-AVOCATI-

AVOCATURA

   

   In cadrul activitatii cabinetelor de avocat, asistam clientii nostri în rezolvarea unui cadru larg de probleme juridice, indiferent de complexitatea problemelor de drept, minimalizarea riscurilor aparitiei unor eventuale litigii prin negocieri initiale fiind unul din atuurile activitatii avocatilor titular, cat si ai avocatilor colaboratori.
 

Principalele servicii oferite de catre firma noastra sunt: 

• consultanta juridica în toate materiile dreptului intern si de asemenea, pe probleme de drept european. Consultanta se poate oferi si în scris prin întocmirea unui raport de specialitate;

• redactare documente, contracte, cereri adresate instantelor de judecata sau institutiilor publice;

• asistenta si reprezentare juridica în fata instantelor judecatoresti, instantelor de arbitraj, Oficiului Registrului Comertului si institutiilor publice.asistenta juridica realizandu-se pana la cel mai inalt nivel de jurisdictie, inclusiv în fata Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtii de Conturi si Curtii Constitutionale;

• infiintare societati comerciale, fundatii si asociatii,inclusiv realizarea oricaror acte modificatoare in cadrul acestora , privind statutul lor juridic în exercitarea activitatilor noastre suntem asistati dupa caz de colaboratori de specialitate, notari, executori judecatoresti, experti tehnici, contabili, consultanti fiscali si investigatori autorizati.

DREPT CIVIL

    Un important domeniu de activitate este reprezentat de asistenţa şi consultanţa într-o arie largă a dreptului civil, incluzând toate aspectele legate de tranzacţii imobiliare, de negociere şi redactare a diverselor contracte de închiriere, vânzare-cumpărare, asociere în participaţiune,cat si expropriere, revendicare, concesiune şi parteneriate cu autorităţile publice,succesiune si iesire din indiviziune etc.
    Oferim soluţii optime şi în privinţa litigiilor legate de dreptul de proprietate imobiliar, cu prioritate, în materia legilor speciale de reparaţie.

DREPTUL FAMILIEI

 Asistenta si reprezentarea oferita de catre avocatii nostrii include de asemenea si pe cea in domeniul dreptului familiei. Astfel, se asigura asistenta si reprezentare in actiunile de desfacere a casatoriei, partaje judiciare, incredintare minori, tagada a paternitatii si altele.
 

DREPTUL SOCIETAR SI DREPTUL AFACERILOR

    Prin experienta acumulata in timp,cat si printr-o perpetua studiere a legislatiei în domeniul societăţilor comerciale, asiguram clienţilor consultanţa juridică necesară pentru înfiinţarea de societăţi comerciale, modificarea actelor constitutive, cesionarea de părţi sociale sau acţiuni, cat si efectuarea integrala a acestor operatiuni De asemenea, avocatii nostrii asigură asistarea şi/sau reprezentarea legală a clienţilor în litigiile dintre asociaţi sau dintre societate şi aceştia, atât în faza concilierilor directe cât şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi a instituţiilor publice.
   De asemenea, in activitatea noastra sunt cuprinse si procedurile de fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare si insolventa.
    În privinta dreptului afacerilor, se asista permanent o multitudine de societati comerciale române si straine, în activitatile lor curente si de investitii.

DREPT COMERCIAL

   Una dintre oportunitatile oferite de biroul nostru este aceea de informare permanenta a clientilor nostrii permanenti cu toate aparitiile legislative în domeniile în care îsi desfasoara activitatea economica.
 Consultanta legala la întocmirea contractelor comerciale, inclusiv redactare, negociere si obiectiuni, modificari si propuneri la contractele propuse clientului de catre partenerii contractuali este principala activitate in materia dreptului comercial,aceasta incluzand si redactarea de contracte de comert international, agentie, distributie, comision, franciza, concesiune, leasing, prestari servicii, asocieri în participatiune, etc. ,asigurandu-le clientilor nostrii asistenta si reprezentare juridica în fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj, indiferent de obiectul litigiului.

DREPT PENAL - INFRACTIUNI ECONOMICE

   Biroul nostru ofera consultanta legala si asistenta juridica în fata organelor de cercetare si urmarire penala precum si în fata sectiilor penale ale instantelor judecatoresti numai în cazul infractiunilor savârsite fara violenta, în desfasurarea unei activitati comerciale, avocatii fiind specializati în diversele ramuri ale dreptului comercial, fiscal si drept privat international. 
 

DREPT FISCAL/FINANCIAR

 Datorita implementarii noii legislatii fiscale, coroborate cu normele europene in domeniu ,necesitatea unui sprijin juridic este imperioasa in aflarea celor mai bune solutii economice , atat pentru persoanele fizice , cat in special pentru persoanele juridice.
     Astfel, clientii nostri beneficiaza de asistenta juridica complexa în domenii precum dreptul fiscal sau vamal, oferindu-li-se, de asemenea, reprezentare în fata institutiilor publice si a celor de contencios administrativ. 

 

PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

 Protejarea proprietatii de orice natura ar fi, se impune datorita frecventelor abuzuri savarsite de terti avocatii nostri puatndu-va acorda consultanta legalã privind protectia juridicã a drepturilor de proprietate intelectualã si indistrialã, drepturi de autor, mãrci, desene industriale precum si în cazul faptelor anticoncurentiale.
     Totodata, clientilor li se oferã reprezentare atât în fata institutiilor publice în procedura necontencioasã a înregistrãrii marcilor si brevetelor cât si în fata instantelor judecãtoresti în cazul încãlcãrii drepturilor ce decurg din inregistrarea acestora.

COLABORATORI

Pentru indeplinirea obligatiilor asumate  de avocatii nostrii, acordam o importanta deosebita colaborarii cu celelalte cabinete, societati si birouri profesionale, in vederea maximizarii sanselor de succes in litigile asumate, cat si pentru oferirea unui serviciu complet. In acest sens, colaboram  cu multi alti specialisti din domenii colaterale actului de justitie: experti contabili si financiar/fiscali , evaluatori anevar, notari publici, executori judecatoresti, detectivi particulari, traducatori, mediatori .                                                                  

© 2007 - Ion si Asociatii
Designed & Hosted by TopWebDesign