-ION SI ASOCIATII S.P.R.L-
-administrare, reorganizare, lichidare-
-AVOCATI-

INSOLVENTA SI REORGANIZARE

In indeplinirea obligatiilor legale, strategia de lucru se bazeaza pe urmatoarele deziderate:

- indeplinirea cu eficienta si profesionalism a mandatului incredinţat societaţii in cadrul procedurilor judiciare;
- identificarea celor mai eficiente, rapide si economice soluţii in realizarea operaţiunilor ce se impun a fi executate;
- colaborarea cu creditorii - persoane fizice/juridice, instituţii de drept public/privat – implicaţi in procedura de insolvenţă;
- respectarea cu maxima rigoare a atribuţiilor stabilite de judecatorul sindic si dispoziţiile Legii 85/2006, precum si a altor acte normative incidente procedurii de insolvenţă si specificului activitatii societăţii aflate in procedura;
- preocuparea permanentă pentru continua formare profesională a membrilor echipei noastre si dobandirea unui nivel ridicat de calificare profesională armonizat cu standardele internationale in materie.

EXPERIENŢA GENERALA IN DOMENIU A OFERTANTULUI

- Activitatea subscrisei reprezinta in fapt o continuare a activitatii practicienilor in insolventa, exercitata in cadrul profesiei sub forma de organizare CII Ion Cristian Catalin, activitatea fostei entitati fiind preluata integral de catre ION SI ASOCIATII SPRL.
- Asociatii ION CRISTIAN CATALIN si ION ADRIAN sunt şi membri ai Baroului Bucuresti din anul 1997, respectiv 1999, cu o vastă experienţă profesională.
- Activitatea se desfasoara alaturi de colaboratorii de un inalt profesionalism si moralitate, selectati dintre cei mai inteligenti, bine pregatiti si in permanenta procupati de perfectionare, angrenati anterior in toate fazele lichidarii societăţilor comerciale precum si in rezolvarea aspectelor practice privind interpretarea corecta a prevederilor legale privind insolvenţă.
- Acestia sunt specializati şi în dreptul comercial, dreptul afacerilor, drept civil, drept financiar fiscal, recuperari de creante, executari etc.
- Ca structură profesională, ION SI ASOCIATII SPRL dispune de specialişti în evaluari imobiliare, mobiliare si de intreprinderi, experti contabili, avocati, avand o bogată experienţă in cadrul procedurilor judiciare.

TERMEN DE REALIZARE A MANDATULUI

      Finalizarea efectiva a procedurii va depinde de reusita operatiunii de valorificare a bunurilor societăţii si stadiul recuperarii creantelor in majoritatea cazurilor prin intermediul instantelor judecatoresti, in concordanta cu pasivul si activul debitoarei.

CONFLICTE DE INTERESE

- Personalul ION SI ASOCIATII SPRL nu va primi nici o remuneratie suplimentara de la terti pentru activitatile desfasurate in procedura administrarii. De asemenea, ION SI ASOCIATII SPRL si subcontractantii sai nu vor furniza bunuri si nu vor mai presta alte activitati sau servicii pentru nici un proiect ce rezulta sau are legatura cu procedura de insolventa a societatii de fata.
© 2007 - Ion si Asociatii
Designed & Hosted by TopWebDesign